Tarczyca,endokrynologia, fizjologia

Tarczyca (glandula thyroidea) jest gruczołem obficie unaczynionym o masie około 20-40 g, składającym się z dwóch płatów połączonych ze sobą tzw. cieśnią. Narząd otoczony jest dwuwarstwową łącznotkankową torebką. Zlokalizowany jest w przednio-dolnej części szyi. Jednostką funkcjonalną gruczołu jest pęcherzyk tarczycy.

tarcz

Tarczyca wytwarza trzy hormony:

trójjodotyroninę (T3)

tyroksynę (T4)

kalcytoninę

tarczyca-hormony

Pod wpływem tyreotropiny (TSH) tarczyca uwalnia tyroksynę (T4) i trójjodotyroninę (T3) do krwi, gdzie są wiązane przez białka krwi (TBG-białko wiążące tyroksynę, albuminy, transtyretyna) i transportowane do tkanek docelowych.

Ilościowo przeważa obecność tyroksyny, która jest prohormonem i ostatecznie zostanie przekształcona w trójjodotyroninę. Hormony te po związaniu z receptorem wpływają na metabolizm węglowodanów, lipidów, syntezę białek.

Uwolnienie kalcytoniny powoduje odkładanie wapnia w kościach oraz hamuje jego wchłanianie w cewkach nerkowych.

Wydzielanie przez tarczyce jej hormonów następuje na skutek stymulowania jej przez TSH- hormon przysadkowy( tyreotropina). Przysadka jest stymulowana natomiast do wydzielania TSH przez neurohormony podwzgórza- TRH.

Całościowa kontrola tego układu odbywa się na drodze mechanizmu sprzężenia zwrotnego, w którym  aktywność T3 i T4 pozostaje pod kontrolą przysadki i podwzgórza poprzez powstrzymywanie lub ograniczanie uwalniania odpowiednio TSH i TRH.

Do produkcji hormonów tarczycy niezbędna jest odpowiednia do zapotrzebowania podaż jodu. Zaburzenia równowagi hormonalnej tarczycy prowadzić może do jej niedoczynności lub nadczynności.

horm

Nie trzeba grać w tenisa, by mieć łokieć tenisisty

zapalenie-nadlykcia-bocznego-kosci-ramiennej-lokiec-tenisisty

Terminem łokieć tenisisty określa się, stan w którym chory odczuwa ból w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej z dość często współistniejącymi zaburzeniami siły ucisku i zmniejszoną funkcją kończyny górnej. Około 1-3 % populacji doświadcza bólu w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej w wyniku zaistnienia różnych czynników przyczyniających się do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w tej okolicy, tj.: wieku, lokalnego niedokrwienia czy mechanicznego przeciążenia prostowników przedramienia.

Proponowane przyczyny procesu zwyrodnieniowego ścięgna

1.Przerost naczyniowo-fibroblastyczny: w wyniku sumowania mikrourazów powstają przewlekłe urazy z przeciążenia związane z przerwaniem wewnętrznej struktury ścięgna- degradacją komórek i macierzy, które nie dojrzewają w kierunku prawidłowego ścięgna, skutkując z czasem jego zwyrodnieniem. Obecnością gęstej populacji fibroblastów, przerostem naczyń i zdezorganizowanym kolagenem tworzącym tzw. przerost naczyniowo-fibroblastyczny. Stan ten jest fizjologiczną odpowiedzią na przerwanie struktury kolagenu. Sam przerost może występować w odpowiedzi na nieudaną próbę gojenia się urazu przez zwężenia światła w naczyniach bądź ich niedrożność.

2. Główną przyczyna łokcia tenisisty nie jest zapalenie, lecz uszkodzenie struktury włókien kolagenowych budujących ścięgna spowodowane przewlekłymi przeciążeniami  i mikrourazami. Taki stan zaburza ukrwienie i odżywianie tkanek otaczających przyczep mięśni prostowników i może powodować obrzęk, pogrubienie i bolesność przyczepów ścięgnistych. Dodatkowo mięśnie prostowniki długotrwale obciążane wchodzą w stan ciągłego napięcia i nie odpoczywają. To tylko pogłębia problem. Ponieważ ręka będąca ciągle obciążana może przyczynić się do  naderwania napiętych scięgien, a to spowoduje utworzenie się patologicznych zwapnień wokół przyczepu ścięgna.

lok-tenisisty

Klasyfikacja łokcia tenisisty
Po badaniu fizykalnym i określeniu objawów klinicznych można dokonać klasyfikacji pacjenta do odpowiedniej grupy, co pozwoli na wdrożenie najlepszego postępowania terapeutycznego.
Różnicowanie
Zespół objawów łokcia tenisisty należy różnicować m.in. naderwaniem więzadła pobocznego bocznego, złamaniem, zespołem cieśni nadgarstka, patologią wewnątrz stawową, tendinopatią mięśnia trójgłowego ramienia, nerwobólem, dyskopatią odcinka szyjnego kręgosłupa.

Leczenie
Leczenie pacjentów z zespołem bólowym o charakterze łokcia tenisisty można podzielić na zachowawcze i operacyjne. W leczeniu zachowawczym stosuje się odciążenie kończyny i obserwację, niesteroidowe leki przeciwzapalne, usztywnienie stawu łokciowego, akupunkturę, metody fizjoterapeutyczne (terapię ultradźwiękami, falą uderzeniową, masażem) oraz wstrzyknięcia kortykosteroidow. Leczenie operacyjne zostawia się w  przypadku gdy zawodzą powyższe metody.

ziolowe-pl

Występują również inne alternatywy podejścia do leczenia łokcia tenisisty:

Glukozamina: składnik tkanek, potrzebny substrat do ich odbudowy
Chondroityna: obecna w tkankach, potrzebna do odbudowy, gotowy produkt do włączenia w strukturę proteoglikanu (wielkocząsteczkowe składniki substancji pozakomórkowej ).

Bardzo istotną rolę pomocniczą odgrywają również leki ziołowe sporządzane z :

Kłącze tataraku, Kora wierzby, Kora kaliny koralowej, Korzeń wilżyny, Kwiat wiązówki, Ziele serdecznika, Liść brzozy, Korzeń arcydzięgla, Kłącze perzu, Owoc maliny, Ziele przywrotnika.

 

2016-03-11 12_29_37-podziekowanie klient.ppt - LibreOffice Impress

 

Xenobiotics and biotransformation

highlighted-liver-on-female-form.jpg

1. Introduction

People in our life met a lot of different chemical compounds, with a large part of them they have direct contact. Depending on the necessities of life, with air, food or water are delivered into the body the components needed for proper functioning of the organism. The foreign substances penetrate along with them also. These foreign substances called xenobiotics. Some xenobiotics is classified as mutagenic and carcinogenic compounds, which can be reason of generation many disease. The most important and most harmful are: the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), pesticides, compounds of benzene, styrene, or heavy metals. Exposure to the compounds described above occurs not only in the workplace, but they are related to the place of residence and lifestyle. The reactions of the organism to internal and external stressors (physiological) are conditioned by environmental factors (macro-microelements, toxic heavy metals) [1]. They relate to the impact of environmental pollution on the enzymatic activity of antioxidant mechanisms (superoxide dismutase, catalase) and glutathione. The main criterion the body’s response of influence dangerous substances is his individual sensitivity. It is conditioned by biological factors and environmental conditions, which influence on the different mechanisms of response. Xenobiotic metabolism is important for life, as it allows an organism to neutralize and eliminate foreign toxins that would otherwise interfere with the chemical processes that keep it alive [2].

17231251163_572272000000002007_06727889007

2. Past, present and future

As review the history of xenobiotic metabolism, the rapidly accelerating pace of discovery becomes quite clear. From the beginning of the 19th century, reactions were enumerated at a slow, deliberate pace. As the 20th century began, the basics of transformation-oxidation, reduction, hydrolysis, and synthesis were understood but the coherence of applications was unclear. It took another 50 years for the field to coalesce in the writings of R.T. Williams. From the early 1950’s through the 60’s the actual enzymes involved in metabolism, as well as their intracellular locations, came under scrutiny. By the 1980’s, x-ray structures of key enzymes were unveiled and molecular biology began to explore the expression and synthesis of individual proteins [3,4].

The xenobiotic metabolism playing a major role in understanding why individuals vary in their response to drugs and the chemical environment. An understanding of how minor genetic changes can alter an individual’s response to the environment will build database for controlling responses of organism [5].

The combination of genomics and proteomics with potent analytical techniques will allow to probe human responses at the molecular level. The use of high-powered computer programs should allow to assemble the molecular data into predictive models relating an organism’s response to its surroundings. The future holds great promise and challenge for the field of xenobiotic metabolism.

3. Metabolism of xenobiotics

In 1947, Roger Williams, in his monograph „Detoxifications Mechanisms” presented for the first time the biotransformation of xenobiotics as a process of phased, successive phases: functionalization and conjugation. Now we know, the metabolism of xenobiotics can be divided into four main processes: absorption, distribution, biotransformations and excretion. Many potentially harmful substances are prevented from doing damage by the membranes of cells, which regulate which chemicals are allowed to enter a cell and physically block many xenobiotics. Polar molecules, which have electric dipoles because their electrons are not evenly shared among the molecule’s atoms, are generally unable to get past a cell’s membrane. Nonpolar molecules, however, can pass through the permeable membrane and into the cell. Xenobiotic metabolism protects the body from these substances with enzymes that will react with most nonpolar compounds [6].

Xenobiotic metabolism is an important factor in medicine, as most drugs are xenobiotics. Some drugs have no medical effect in the form that is actually administered to the patient and become active when they are chemically altered by the patient’s metabolism, a process called bioactivation. This is most commonly done by oxidizing the drug’s molecules and usually involves the cytochrome P450 family. However, it can also involve other proteins such as epoxide hydrolase, methyltransferase, and n-acetyltransferase, which cause chemical changes such as hydrolysis, methylation, and acetylation, respectively. One common cause of dangerous drug interactions is when one drug has an effect on the patient’s metabolism that interferes with the body’s ability to metabolize another drug, allowing the latter to accumulate unprocessed until it reaches dangerous levels and poisons the patient [6,7].

Biotransformation is the process by which a xenobiotics is chemically altered by the body. The liver is the principal, but not the only, site of xenobiotics biotransformation. The liver has enzymes that facilitate chemical reactions such as oxidation, reduction, and hydrolysis of xenobiotics (phase I). It has other enzymes that attach substances to the xenobiotics, producing reactions called conjugations (phase II). The products of biotransformation (metabolism) are called metabolites. Metabolites may be inactive or they may have similar or different degrees of therapeutic activity or toxicity than the original. During the process of biotransformation, the molecular structure of a xenobiotics is changed from one that is absorbed (lipophilic) to one that can be readily eliminated from the body (hydrophilic or water soluble). If lipophilic xenobiotics are not metabolized, they will remain in the body for longer than intended, and their cumulative biological effects will eventually cause harm. Thus, the formation of water-soluble metabolites not only enhances elimination but also leads to compounds that are generally inactive and relatively nontoxic [8].

2006F01

3.1 Phases of biotransformation

The metabolism of xenobiotics is often divided into three phases: modification, conjugation, and excretion. These reactions act in concert to detoxify xenobiotics and remove them from cells [8, 9, 10].

In the first stage of xenobiotic metabolism, the foreign substance is modified through chemical reactions that add polar or reactive groups to its molecules. This is most commonly done with enzymes that catalyze monooxygenase reactions with oxygen molecules, or O2, and hydrogen, adding one atom of oxygen from the O2 to the xenobiotic molecule and producing a molecule of water as a byproduct. The most prominent group of proteins involved in this stage is the cytochrome P450 family, which encompasses more than 11,500 different proteins.

The modified xenobiotic is then detoxified through reactions with other molecules, combining with them to form molecules called xenobiotic conjugates. Chemicals commonly used in this phase include glycine (C2H5NO2), glutathione (C10H17N3O6S), and glucuronic acid (C6H10O7). These molecules are anionic, meaning that they contain more electrons than protons and so have a negative electrical charge. Depending on the substance involved, the resulting conjugates may undergo further chemical reactions in the course of detoxification .

Finally, the conjugate is excreted from the cell. Its negatively charged anionic groups allow it to bind with protein transporter molecules, which carry the conjugate across the cellular membrane and out of the cell. From there the xenobiotic may be further metabolized by extracellular biochemicals or expelled from the body entirely in sweat, urine, or feces [11, 12, 13, 14].

4.Sites of xenobiotics metabolism

Xenobiotic metabolizing enzymes are found in most tissues in the body with the highest levels located in the tissues of the gastrointestinal tract (liver, small and large intestines). The liver is considered the major „metabolic clearing house” for both endogenous chemicals (e.g., cholesterol, steroid hormones, fatty acids, and proteins), and xenobiotics.

The high concentration of xenobiotic-metabolizing enzymes located in the epithelial cells of the GI tract is responsible for the initial metabolic processing of most oral medications. This should be considered the initial site for first pass metabolism of xenobiotics.

Other organs that contain significant xenobiotic-metabolizing enzymes include the tissues of the nasal mucosa and lung, which play important roles in the first-pass metabolism of drugs that are administered through aerosol sprays. These tissues are also the first line of contact with hazardous chemicals that are airborne [14, 15].

Within the cell, xenobiotic-metabolizing enzymes are found in the intracellular membranes and in the cytosol. The phase 1 CYPs, FMOs, and EHs, and some phase 2 conjugating enzymes, notably the UGTs, are all located in the endoplasmic reticulum of the cell . The endoplasmic reticulum consists of phospholipid bilayers organized as tubes and sheets throughout the cytoplasm of the cell. This network has an inner lumen that is physically distinct from the rest of the cytosolic components of the cell and has connections to the plasma membrane and nuclear envelope. This membrane localization is ideally suited for the metabolic function of these enzymes: hydrophobic molecules enter the cell and become embedded in the lipid bilayer where they come into direct contact the phase 1 enzymes [16,17].

The human body has evolved versatile inducible metabolizing enzymes and efflux transporters to facilitate the metabolism and elimination of potentially harmful drugs, and/or xenobiotics that are introduced from the environment [18, 19].

  1. UDP-glucuronlytransferases (UGTs) catalyze glucuronidation reactions, the attachment of glucuronic acid to toxins to render them less reactive and more water- soluble. There are several different UGTs that are distributed throughout the body, with the liver being the major location,

  2. Glutathione S-transferases (GSTs) catalyze the transfer of glutathione (a significant cellular antioxidant) to phase I products. GSTs play a major role in the metabolism of several endobiotics, including steroids, thyroid hormone, fat-soluble vitamins, bile acids, bilirubin and prostaglandins.GSTs can also function as antioxidant enzymes, detoxifying free radicals and oxidized lipids or DNA. GSTs are soluble enzymes that are ubiquitous in nature and in humans, forming about 4% of the soluble protein in the human liver and present in several other tissues (including brain, heart, lung, intestines, kidney, pancreas, lens, skeletal muscle, prostate, spleen and testes).

Products of GST conjugation can be excreted via bile, or can travel to the kidneys where they are further processed and eliminated in urine.

  1. Methyltransferase enzymes catalyze methylation reactions using S-adenosyl-L- methionine (SAMe) as a substrate. COMT (catechol O-methyltransferase) is a major pathway for eliminating excess catecholamine neurotransmitters (such as adrenaline or dopamine). Methylation reactions are one of the few phase II reactions that decrease water solubility;

  2. Arylamine N-acetyltransferases (NATs): NATs detoxify carcinogenic aromatic amines and heterocyclic amines;

  3. Amino acid conjugating enzymes: Acyl-CoA synthetase and acyl-CoA amino acid N-acyltransferases attach amino acids (most commonly glycine or glutamine) to xenobiotics. The food preservative benzoic acid is one example of a toxin metabolized by amino acid conjugation [20, 21, 22, 23, 24, 25].

5..Conclusions

Over time, the xenobiotic metabolism of succeeding generations of organisms can evolve to give greater protection against substances they are likely to encounter in their environment, as the members of the species best able to handle them outlive and out-breed their fellows. This allows many forms of life to live in environments or safely eat food that would be deadly to other species. This can in turn spur evolution in species that produce toxins for hunting or defensive purposes, creating selective pressure that favors organisms most effective at overcoming the metabolism of their predators or prey. Xenobiotic metabolism is an important factor in agriculture. The reaction of different organisms to xenobiotics affects how they will be affected by agricultural chemicals such as pesticides. This makes evolutionary adaptation to xenobiotics a major concern, as pests such as crop- eating insects can evolve greater resistance to pesticides as less resistant members of a species are winnowed out of the gene pool.

xenobiotics-biotransformations-detoxication-1-638

References

 1. D. Zakim, D. Vessey, „Methodological Aspects of Drug Metabolizing Enzymes.”, Wiley, , 11: 127-165, 1985.

 2. P. Anzenbacher, E. Anzenbacherova, „Cytochromes P450 and metabolism of xenobiotics”, Cellular and Molecular Life Sciences, 58: 737-747, January 2001.

 3. M. Kolarzyk, J. Jankowska, „Environmental medicine – importance of biomarkers of susceptibility.„, Probl Hig Epidemiol, 89(2):195-198, May 2008.

 4. P. Kakkar, F.N Jaffer, „Biological markers for metal toxicity.„, Environmental Toxicology and Pharmacology, 19:335-349, February 2005.

 5. M. Traber, „Regulation of xenobiotic metabolism, the only signaling function of alpha-tocopherol?”, Mol Nutr Food Res, 54: 661-668, May 2010.

 6. C. Handschin, U. Meyer, ” Induction of drug metabolism: the role of nuclear receptors.” , Pharmacol Rev, 55:649-673, January 2003.

 7. C. Culotta, Superoxide dismutase, oxidative stress, and cell metabolism.”, Current Topics in Cellular Regulation, 36: 117-132, April 2000.

 8. H. Sies, „Glutathione and its role in cellular functions.”, Free Radical Biolology and Medicine, 10: 916-921, October 1999.

 9. M. Kamiński, R. Wiaderkiewicz, „The role of the liver in xenobiotic biotransformation.” , Problems of Forensic Sciences, 27: 357-378, December 2007.

 10. B. Testa, „Nonenzymatic Contributions to Xenobiotic Metabolism.”, Drug Metabolism Reviews, 13(1): 25-50, October 1982.

 11. F. Unkefer, C. UnkefeR, W. Hlavacek, „Prediction of oxidoreductase-catalyzed reactions based on atomic properties of Metabolites.” , Bioinformatic, 22: 3082- 3088, March 2006.

 12. S. Pavanello, E. Clonfero, „Biomarkers of gentotoxic risk and metabolic polymorphism.”, Lav Med, 91( 5): 431 469, September 2000.

 13. J. Kerridge, L. Lincz, F. Scorgie, D. Hickey, N. Granter, A. Spencer, „Association between xenobiotic gene Polymorphisms and non-Hodgkin’s lymphoma risk.”, Br J Haematol, 118( 2): 477-481, August 2002.

 14. J. Kichel, „Biotransformation of drugs during aging.”, Gerontology,28( 1): 101-112, May 1982.

 15. P. Williams, J. Cosme, D. Vincovic, „Crystal structures of human cytochrome P450 3A4 bound to metyrapone and progesterone.”, Science, 305: 683-686, 2004.

 16. J. Drews, „Drug discovery: a historical perspective.”, Science, 287: 1960-1964, 2000.

 17. G. Elaut, G. Torok, M. Vinken, G. Laus, P. Papeleu, D. Tourwe, V. Rogiers, „Major phase I biotransformation pathways of Trichostatin a in rat hepatocytes and in rat and human liver microsomes.„, Drug Metab Dispos, 30(12): 1320-8, December 2002.

 18. W. Yuan, X. Zhou, F. Cheng, „Generation of a Mouse Model with a Reversible Hypomorphic Cytochrome P450 Reductase Gene: Utility for Tissue-Specific Rescue of the Reductase Expression, and Insights from a Resultant Mouse Model with Global Suppression of P450 Reductase Expression in Extrahepatic Tissues. „, J Pharmacol Exp Ther, 334(1): 69-77, July 2010.

 19. T. Baillie, „Metabolism and Toxicity of Drugs. Two Decades of Progress in Industrial Drug Metabolism.”,ChemRes Toxicol, 21: 129-137, 2008.

 20. D. Andrew, A. Patterson, J. Frank, R. Idle, „Xenobiotic metabolism- A view through the merabolometer.”, Chem Res Toxicol, 17( 5): 851-860, May 2010.

 21. H. Lawrence, D. Lash, A. Putt, „Drug Metabolism Enzyme Expression and Activity in Primary Cultures of Human Proximal Tubular Cells.”, Toxicology, 3(1): 56-65, February 2009.

 22. M. Townsend, K. Tew, „The role of glutathione-S-transferase in anti-cancer drug resistance.”, Oncogene, 22: 7369- 7375, 2003.

 23. V. Agarwal, P. Kommaddi, K. Valli, D. Ryder, T. Hyde, E. Kleinman, H. Strobel, V. Ravindranath, „Drug Metabolism in Human Brain: High Levels of Cytochrome P4503A43 in Brain and Metabolism of Anti-Anxiety

Drug Alprazolam to Its Active Metabolite.”, PLoS ONE, 3(6): e2337, June 2008.

 1. M. Juchau, „Biotransformations of drugs and foreign chemicals in the human fetal-placental unit.”, NIDA Res Monogr, 60:17-24, 1985.

 2. Ch. Xu, Ch. Yong-Tao Li, T. Kong, „Induction of Phase I, II and III Drug Metabolism/Transport by Xenobiotics.„, Arch Pharm Res, 28(3): 249-268, November 2005.

 3. R. Tukey, R. Strassburg, „Human UDP-glucuronosyltransferases: metabolism, expression, and disease.”, Annu Rev Pharmacol Toxicol, 40: 581-616, 2000.

 4. C. Omiecinski, V. Heuvel, G. Perdew, J. Peters, „Xenobiotic metabolism, disposition, and regulation by receptors: from biochemical phenomenon to predictors of major toxicities.„, Toxicol Sci, 120(1): 49-75, March 2011.

 5. J. Dorne, K. Walton, A. Renwick, „Human variability in xenobiotic metabolism and pathway-related uncertainty factors for chemical risk assessment: a review.„, Food Chem Toxicol, 43(2): 203-16, February 2005.

.

Właściwości lecznicze ziół

Ziołolecznictwo opiera się na całościowym (holistycznym) podejściu do zdrowia. Nieprawidłowe funkcjonowanie – na poziomie komórkowym- niektórych organów prowadzi do zaburzeń  w innych częściach organizmu . Do powstania choroby  dochodzi, gdy upośledzone zostaną czynniki utrzymujące homeostazę ustroju.

fitoterapia

W organizmie człowieka problemy fizyczne, psychiczne i emocjonalne wzajemnie wpływają na siebie, czego wynikiem jest wyodrębnienie grupy chorób, tzw. psychosomatycznych. Zdrowie ludzkie podlega działaniu środowiska zewnętrznego, jak też  czynników społecznych i ekonomicznych.

 

Cel, który postawiony jest ziołolecznictwu to stymulacja naturalnych mechanizmów leczniczych, co umożliwia przywrócenie wewnętrznej równowagi, równoznacznej ze stanem zdrowia.

01.Homeostaza_580

Lista najpopularniejszych roślin leczniczych:

Kwiaty: Rumianek, Lipa, Bez czarny

Część nadziemna w całości: Pokrzywa, Męczennica cielista, Wiązówka błotna

Liść: Mniszek lekarski, Żywokost, Prawoślaz

Bulwa/Cebula: Czosnek

Korzeń: Jeżówka, Jams

Kora: Tarnina, Oczar, Wiąż, Kalina koralowa

Nasiona: Seler, Len

Owoce/Jagody: Pieprzowiec, Głóg

lilie

 

Jeśli interesuje Cię powyższa tematyka, zapraszam po więcej informacji na www.herbisarium.pl

 

 

Łysienie u mężczyzn

f05fb917688a7bdfaba8ede178c926e3_XL

Wypadanie włosów u mężczyzn spowodowane jest głównie czynnikami genetycznymi i hormonalnymi (hormon dihydrotestosteron). Jest to wówczas łysienie androgenne. Zaczyna się na czole i skroniach i na czubku głowy. Czynniki psychosomatyczne również mogą wpływać i przyczyniać się do nadmiernej utraty włosów (depresja, lęk), długotrwałe infekcje i stany gorączkowe, niezrównoważona dieta itd. Na ten typ schorzenia u mężczyzn pomagają rośliny, a w szczególności rozmaryn, który jest w stanie odżywiać włosy od samej cebulki włosa.

romero-propiedades

Olejek eteryczny rozmarynu stosowany zewnętrznie podnosi ciśnienie naczyniowe oraz pobudza system nerwowy i krążeniowy, poprawiając ukrwienie.  Dlatego nacierając skórę głowy olejkiem powoduje jej stymulowanie.  Aby uzyskać efekt należy smarować skórę głowy alkoholowym roztworem rozmarynu.

Inne rośliny przyjazne dla mężczyzn

Łysienie łojotokowe

bigstock-Dandruff-Issue-On-Man-s-Sholde-5582690 (2)

Występowaniu tego schorzenia sprzyja nieprawidłowe działanie hormonów androgennych i dlatego dotyczy ono przede wszystkim mężczyzn. Pierwsze symptomy pojawiają się już między 20 a 30 rokiem życia, charakterystyczny jest wówczas łupież tłusty. Przerzedzenie włosów rozpoczyna się na bocznych powierzchniach owłosionej skóry czoła, a nieco później również na szczycie głowy. W miejscach postępującego łysienia obserwuje się najpierw występowanie łupieżu, często nawet z nieznacznym odczynem zapalnym, a po kilku lub kilkunastu latach skóra w tych miejscach staje się gładka, lśniąca i znacznie cieńsza. Zjawiskom tym zwykle towarzyszy świąd skóry.

Spośród preparatów roślinnych zaleca się przede wszystkim  stosowanie ekstraktów z: aloesu, liści brzozy, ziela dziurawca, korzeni łopianu oraz ziela mniszka.

Do mieszanek ziołowych zalecanych przy łysieniu łojotokowym należy zaliczyć: kwiat bzu czarnego, kłącza perzu, arcydzięgiel korzeń, bobrek, dziurawiec, fiołek trójbarwny, jemioła ziele, korzeń kozłka, pokrzywa, ruta ziele, szałwia, łopian korzeń.

1425088706_sac-1

Łysinie plackowate

Przyczyna tego schorzenia nie jest jednoznaczna, lecz w dużej mierze powoduje ją wyczerpanie nerwowe, ciężkie przeżycia psychiczne, a także urazy mechaniczne ośrodkowego układu nerwowego.  Zmiany chorobowe polegają na szybkim pojawianiu się pojedynczych lub mnogich ognisk całkowitego wyłysienia, najczęściej w obrębie owłosionej skóry głowy zmiany te występować mogą również w okolicach brody u mężczyzn.

W leczeniu bardzo korzystnie działa sok z liści aloesu a także mieszanki ziołowe w których skład wchodzą: liście brzozy, ziele dziurawca, korzenie łopianu, ziele mniszka, kłącza tataraku, skrzyp, przywrotnik, pokrzywa, kłącza pięciornika, perz, krwawnik, fiołek trójbarwny.

 

Jeśli interesuje Cię tematyka zapraszamy po więcej na www.herbisarium.pl

logo

 

 

 

Choroby oczu – Zapalenie spojówek

img13

Choroby oczu są wyrazem patologicznych zmian o zasięgu miejscowym, wywołanych między innymi przez zakażenia i urazy, a także manifestacją schorzeń układowych, najczęściej cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Narząd wzroku jest wysoko zorganizowanym analizatorem zmysłowym, którego czynność polega na odbieraniu wrażeń promieniowania świetlnego.

Choroby oczu mogą dotyczyć wielu poszczególnych elementów składających się na gałkę oczną (między innymi rogówki, soczewki, siatkówki) oraz nerwu wzrokowego, a także narządów dodatkowych oka czyli powiek, spojówek, mięśni poruszających okiem i narządu łzowego, którego funkcją jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu nawilżenia powierzchni oka i oczyszczanie jej z substancji drażniących podczas mrugania.

1260821416_oko2

Do najczęstszych schorzeń oczu należą:

zapalenie spojówek, jaskra, zaćma, kurza ślepota itd.

spojowki_2

Zapalenie spojówek. W temacie zapalenia spojówek trzeba wiedzieć, iż powodują  te schorzenie różne szczepy chorobotwórczych bakterii, takich jak: gronkowce, paciorkowce czy pałeczki a także wirusy odry, grypy, różyczki, ospy wietrznej.  Przyczyniać się również mogą do powstawania stanów zapalnych drażniące ciała obce, pyły, niektóre substancje chemiczne. Zapalenie objawia się uczuciem ciężkości powiek oraz kłuciem, pieczeniem i świądem, a także łzawieniem i światłowstrętem. Ten typ schorzenia leczy się środkami syntetycznymi bakteriobójczymi i bakteriostatycznymi. Natomiast do przemywania i okładów najlepiej stosować zioła mające właściwości ściągające i przeciwzapalne, są one równie korzystne przy wrzodziejącym i przewlekłym zapaleniu brzegów powiek oraz przy jęczmieniu.

9277swietlikz8743380Q

Najczęściej zalecane zioła w przypadku wspomnianych wyżej dolegliwości to:

 • kwiat chabru bławatka:  zawiera glikozydy antocyjanowe oraz flawonoidy, związek goryczowy, centauryna oraz związki mineralne zasobne w magnez. Dzięki tym składnikom kwiat chabru ma właściwości przeciwzapalne.
 • kwiaty maku polnego: zawierający substancję o właściwościach leczniczych alkaloid readyna, działający na błony śluzowe powlekająco i przeciwzapalnie.
 • ziele świetlika: w swym składzie zawiera glikozyd aukubina, fenolokwasy, garbniki, olejek eteryczny, związki żywicowe oraz sole mineralne zasobne w miedź i magnez. Napary z ziela świetlika działają przeciwalergicznie, bakteriobójczo oraz  uszczelniają ścianki naczyń włosowatych w siatkówce oka.
 • liść babki lancetowatej, kwiat jasnoty białej, kwiat krwawnika, kwiat nagietka, kwiat rumianku.

O oczy należy dbać tak jak o inne organy należące do naszego ciała, aby służyły nam jak najdłużej w pełnej sprawności…

rysunek-oko

www.herbisarium.pl

Roślina, jako surowiec w kosmetyce

shutterstock_82755772

Słowo ”kosmetyk” jest pochodzenia greckiego i oznacza wszystko to, co służy do zachowania lub podniesienia urody ciała, czy też usunięcia lub ukrycia jej defektów. Nowoczesna kosmetyka opiera się na nauce- kosmetologii, wykorzystującej najnowsze osiągnięcia medycyny, biologii i chemii.

Nawet najlepiej rozwinięty przemysł kosmetyczny nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb swych odbiorców. Każdy człowiek bowiem potrzebuje nieco innych kosmetyków do indywidualnej pielęgnacji ciała, a często nie znajduje ich w sklepach. Jest to wystarczający powód , aby pielęgnować urodę domowymi środkami i sięgnąć po niektóre rośliny, wręcz niezastąpione w kosmetyce.

4

Człowiek zafascynowany umiejętnością otrzymywania różnych substancji w wyniku syntezy chemicznej zdaje się zapominać, że żywe organizmy potrafią to robić równie dobrze i znacznie taniej. Każda roślina jest wysoce złożoną wytwórnią różnych substancji czynnych o skomplikowanym składzie chemicznym. Ponadto substancje te są na ogół łatwo dostępne, a jako produkty naturalne łatwo przyswajalne przez organizm ludzki. Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie substancje otrzymane syntetycznie są gorsze, jednakże istnieje ryzyko związane z nadmiernym ich stosowaniem. Dziś potrafimy już stwierdzić, jakie użyteczne dla nas substancje produkują rośliny i jaki jest ich wpływ na organizm człowieka. Dlatego wykorzystywanie substancji roślinnych w przemyśle kosmetycznym jest prawidłowe i postępowe.  Wiele firm kosmetycznych o światowej sławie używa naturalnych składników do produkcji swoich wyrobów.

pomysl16

Jeśli interesują Cię produkty pochodzące z ekologicznych upraw w pełni naturalne zapraszamy na www.herbisarium.pl

Reumatoidalne Zapalenie Stawów – Arthritis rheumatoidea

shutterstock_190283078

Podstawową cechą schorzenia RZS są procesy zapalne w obrębie błony maziowej stawu. Powodują one bolesne obrzmienia stawów, ich sztywność oraz zaburzenia czynności zajętego stawu. W początkowym okresie choroby stany zapalne wyraźnie łagodzą napary z liści melisy lub liści melisy połączonej z zielem glistnika.

jaskolcze-zielespokojnie-to-tylko-melisa

W czasie terapii lekami syntetycznymi warto z kolei stosować odwary z korzeni mniszka i wyciągi z owoców ostropestu plamistego, które usprawniają usuwanie z organizmu szkodliwych składników leków i chronią wątrobę.

W okresie przyjmowania niesterydowych silnych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych, w celu ochrony błony śluzowej żołądka zaleca się następujące surowce roślinne: korzeń arcydzięgla, owoce kopru włoskiego, kwiat lipy, korzenie lukrecji, ziele majeranku, liście mięty, siemię lniane, ziele szanty i kłącza tataraku.

lukrecja1563369739_big

Przyswajanie leków, witamin, wapnia, żelaza i innych składników mineralnych ułatwiają: liście brzozy, kwiaty jasnoty , kłącza perzu oraz ziele serdecznika, a działanie przeciwbólowe wykazują:

 • owoce bzu czarnego: zawierające dużo garbników oraz cukrów, barwniki antocyjanowe, fenolokwasy, znaczne ilości witaminy C, witaminy z grupy B i kartenoidy. Związki te opóźniają reakcje bólowe pochodzące z ośrodkowego układu nerwowego, nie wywołując przy tym uzależnienia jak to jest z lekami syntetycznymi.

Wyraźną ulgę przy reumatoidalnym zapaleniu stawów przynoszą również maści, mazidła olejki roślinne stosowane zewnętrznie. Nacieranie nimi bolących miejsc drażni miejscowo skórę, powodując jej większe przekrwienie i złagodzenie lub całkowite zniesienie bólu. W skład przeciwreumatycznych preparatów wchodzą najczęściej: świeże cebule, świeże korzenie chrzanu, nasiona gorczycy białej, owoce pieprzowca rocznego oraz olejki: arcydzięglowy, gorczycowy, jałowcowy, lawendowy, terpenowy i tatarakowy.

Jeżeli interesuje Cię RZS zapraszamy po więcej informacji do naszego sklepu: www.herbisarium.pl

Propolis – naturalny lek

 

jak-poznac-czy-miod-jest-prawdziwy_739967

„Surowy” kit pszczeli (inaczej propolis) jest substancją stałą o charakterystycznym, intensywnym zapachu, gorzkim smaku, różnorodnym zabarwieniu (brązowy, szary, brunatny, zielony, czarny). W temperaturze poniżej 15 stopni jest twardy i kruchy, w temperaturze wyższej mięknie, natomiast w temperaturze 70 stopni staje się półpłynny. Propolis pod względem biotycznym, to koncentrat substancji anty drobnoustrojowych i regeneracyjnych. Zarówno roztwory propolisowe (o różnych stężeniach), jak i maści, których głównym składnikiem jest kit pszczeli, ze względu na właściwości są wykorzystywane w lecznictwie.

 

 • Maść propolisowa: jest najlepsza na problemy skórne, wypryski, żylaki, egzemy, rany. Można ją kupić w aptece, ale lepsze właściwości ma przyrządzona samemu w domu. Do maści propolisowej potrzeba: 10-20g kitu pszczelego na 10g wazeliny. Składniki podgrzać razem na małym ogniu przez 8-10 minut, mieszając od czasu do czasu. Kiedy trochę ostygnie, przecisnąć maść przez gazę, włożyć do  szczelnych pudełeczek po kremach  lub słoików i przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu.

49c

 • Nalewka propolisowa: 100g kitu pszczelego włożyć do zamrażarki, następnie zemleć porcjami i zalać 80-85% spirytusem. Nalewka propolisową przy takim stężeniu alkoholu wykazuje najwyższą aktywność, co potwierdziły doświadczenia wielu pszczelarzy. Aby uzyskać takie stężenie 500ml 95% spirytusu miesza się z 50ml gotowanej zimnej wody (spirytus wlewać do wody, nie odwrotnie). Po kilku godzinach rozcieńczonym spirytusem (500ml) zalać 100g zmielonego kitu odstawić na 2-5 dni w ciemne miejsce. Następnie przelewa się mieszankę przez lejek z kawałkiem waty i w ten sposób powstaje  czysty 20% propolis, który przechowuje się w ciemnych butelkach.

Nalewka propolisowa

 1. Na wzmocnienie odporności: zażywać przez kilka miesięcy raz dziennie 20 kropli 20% propolisu z dodatkiem miodu, cukru lub wody.
 2. Przy bólach gardła migdałków: 10 kropli nalewki wlać do 1/2 szklanki ciepłej wody i płukać gardło kilkakrotnie w ciągu dnia. Płukanie przynosi też rewelacyjne efekty przy paradontozie i innych stanach zapalnych jamy ustnej.
 3. Przy silnym katarze i zapaleniu oskrzeli: inhalacje: 30 kropli nalewki wlać do parownika lub miseczki z gorącą wodą, nakryć głowę ciepłym ręcznikiem i wdychać dobroczynne opary.
 4. Przy wrzodach żołądka i dwunastnicy, nieżytach, problemach z wątrobą: 20 kropli nalewki propolisowej wlać do kubka zaparzonego siemienia lnianego i wypić pół godziny przed posiłkiem, zażywać 3 razy dziennie.

Propolis granule in glass jar on rustic wooden background

Propolis ma bardzo szerokie spektrum działania. Dzięki swojemu bakterio i grzybobójczemu działaniu skuteczny jest w leczeniu większości infekcji. Zapraszamy po 100% świeży propolis 50g na www.herbisarium.pl

logo

Oleje roślinne i ich właściwości prozdrowotne

OLEJE

W obecnym świecie bogatym w dobra wszelkiego rodzaju, każdy może znaleźć na półce sklepowej to czego tylko zapragnie. Konsumenci wabieni są kolorem, zapachem, kształtem i smakiem – a co z jakością „walorem odżywczym”?. Dziś słów kilka na temat właściwości olei roślinnych, tak niepozorna kwestia a kryje w sobie wiele dobrego. Na półkach sklepowych widnieją oleje roślinne wzbogacone różnymi dodatkami, podnoszącymi nie tylko walory smakowe, ale również zwiększającymi wartość odżywczą oraz korzystnie wpływającymi na zdrowie. W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie olejami tłoczonymi na zimno, które mimo, że mają krótszy okres przydatności do spożycia, to w swoim składzie zawierają więcej składników bioaktywnych niż oleje rafinowane. Dzięki zawartości antyoksydantów (tokoferole, związki polifenolowe, karotenoidy, skwalen) wykazujących wysoką aktywność przeciwutleniającą, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy Ω-3 i Ω-6, oraz steroli, wykazujących działanie bioaktywne, oleje tłoczone na zimno można zaliczyć do żywności funkcjonalnej.

Oleje tłoczone na zimno z nasion różnych surowców roślinnych, np.: z ziaren ostropestu plamistego, pestek słonecznika, nasion lnu, nasion wiesiołka, z czarnuszki, maku i wiele innych.

2597dc775e996a459eb148c2e2f9a729

1. Olej lniany zimno tłoczony:  to jedno z największych źródeł kwasów omega-3, które odgrywają ogromną rolę w organizmie, gdyż stanowią budulec każdej komórki. Wpływają m.in. na układ hormonalny, nerwowy, odpornościowy, a także na nasz stan emocjonalny i umysłowy. Wykazują również działanie przeciwnowotworowe. W mózgu jest kwas tłuszczowy dokozaheksaenowy (DHA). Jest on zaliczany do grupy omega – 3 i powstaje z kwasu tłuszczowego alfa oleinowego, którego z kolei w oleju lnianym jest nawet powyżej 60% ogólnej zawartości występujących tam kwasów . Niski poziom tego kwasu odpowiedzialny jest za chwiejne stany emocjonalne, pogorszenie pamięci, problemy ze wzrokiem i powstawanie schorzeń neurologicznych. Kwasy tłuszczowe omega – 3 wchodzą w skład błon biologicznych komórek nerwowych. Odpowiednia ich ilość gwarantuje sprawne przekazywanie informacji poprzez impulsy. Spożycie oleju lnianego powoduje wyrównanie poziomu kwasów tłuszczowych omega – 6 do omega – 3 do właściwych proporcji i obniża ilość złego cholesterolu LDL przez co zapobiega chorobom serca. Olej lniany skutecznie zapobiega miażdżycy, zawałowi serca i chorobie nadciśnieniowej, poprzez m.in. zmniejszoną agregację płytek krwi i adhezji.

Macro view of flax seeds in flax sack and glass bottle of flax oil isolated on white background

2. Olej rzepakowy zimno tłoczony:  zawiera bogate źródło witaminy A, E, i D2, która w organizmie przekształca się w D3. Ma najwięcej witaminy E z dostępnych na rynku olejów roślinnych ok. 26 mg na 100 gramów oleju. Olej rzepakowy zawiera też niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT, głównie kwas oleinowy ok. 60%, linolowy ok. 20 % (omega -6 ) i linolenowy 10 % (omega -3). Taki skład kwasów tłuszczowych wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu i wspomaga jednocześnie wydalanie złego cholesterolu (LDL)Olej rzepakowy: przeciwdziała miażdżycy, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia choroby mięśnia sercowego, łagodzi objawy choroby zapalenia stawów, jak większość olejów tłoczonych „na zimno”, reguluje przemianę materii.

oil-635x356

3. Olej słonecznikowy zimno tłoczony: ekologiczny olej słonecznikowy produkuje się z nasion słonecznika pochodzących z gospodarstwa ekologicznego. Słonecznik do produkcji naturalnego ekologicznego. Oleju Słonecznikowego uprawiany jest bez użycia środków chemicznych. W rolnictwie ekologicznym używanie nawozów chemicznych, pestycydów syntetycznych jest całkowicie Zabronione. Trwałość naturalnego ekologicznego oleju słonecznikowego – 3 miesiące przy temperaturze przechowywania 5-10 stopni C. Olej naturalny nie jest filtrowany. Ewentualna zawiesina lub osad na dnie butelki jest naturalny i świadczy o aktywności biologicznej produktu. Zastosowanie ekologicznego oleju słonecznikowego. Profilaktycznie stosuje się w celu uzupełnienia biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych omega-6, jedną łyżkę dziennie do różnych potraw. Olej słonecznikowy wzmacnia naturalną barierę ochronną naskórka, doskonale zmiękcza i wygładza skórę, a przy tym nie zatyka porów, normalizuje wydzielanie sebum. Ma działanie przeciw rodnikowe i przeciwzapalne.

z15318478Q,Olej-slonecznikowy-to-przede-wszystkim-cenne-zrodl

4.Olej z czarnuszki zimno tłoczony:  jest ZIMNO-TŁOCZONY, NIEOCZYSZCZONY, BIOLOGICZNIE AKTYWNYOlej z czarnuszki produkowany jest w unikalnej technologii na zimno, gdzie zaraz po wytłoczeniu spływa do chłodni i naturalnie sedymentuje w szczelnych pojemnikach. Nasiona (Nigella sativa) zawierają olej tłusty, którego 85% stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe, olejek lotny (głównym, aktywnym składnikiem jest tymochinon), białko, alkaloidy, flawonoidy i saponiny. Nasiona wykazują właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwwrzodowe, przeciwcukrzycowe, przeciwbakteryjne oraz chronią przed hepatoi nefrotoksycznością wywołaną związkami chemicznymi i lekami.W medycynie tradycyjnej stosowane są w różnych schorzeniach alergicznych, astmie alergicznej, egzemach, stanach zapalnych, w cukrzycy, nadciśnieniu, dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Nasiona charakteryzują się niską toksycznością, a podczas leczenia nasionami lub olejem otrzymywanym z nasion nie obserwowano istotnych działań ubocznych. Nigella zapobiega skurczom oskrzeli wywołanym przez histaminę i dlatego stosowana jest w leczeniu astmyzapalenia oskrzeli i kaszlu. Sterol i beta sterol zawarte w oleju z czarnuszki mają działanie przeciw obrzękoweOlej z czarnuszki wspomaga czynności trawienne, pomocny w wzdęciach, przy nadkwasocie i nieświeżym oddechu, działa mikrobójczo i antybakteryjnie, wspomaga prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego, gdyżprzeciwdziała odkładaniu się lipidów w naczyniach krwionośnych, poprawia krwioobieg oraz normalizuje ciśnienie tętnicze, bierze udział w tworzeniu nowych komórek organizmu oraz w regeneracji organów. Należy przechowywać w lodówce ze względu na obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych, jednakże nie należy się obawiać szybkiego zjełczenia ze względu na naturalną obecność witaminy E działającej przeciw utleniająco.

black-cumin-seeds_small
5. Olej z maku zimno tłoczony:  tłoczony metodą „na zimno” charakteryzuje się zrównoważoną zawartością niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, których nie wytwarza ludzki organizm. Jedna łyżka tego oleju pokrywa 15% zalecanego dziennego zapotrzebowania na tłuszcze Omega- 3 i 3,6% zalecanego dziennego zapotrzebowania na witaminę E, która chroni błonę komórkową przed utlenianiem (starzeniem się komórek). Olej z maku zimnotłoczony zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT: linolowy (omega-6), oleinowy (omega-9), które są niezbędnym elementem diety człowieka. NNKT obniżają poziom złego cholesterolu LDL bez równoczesnego redukowania poziomu HDL. Olej ten zawiera również kwas palmitynowy oraz jest wyjątkowo bogaty w witaminę E. Witamina E to przede wszystkich pogromca wolnych rodników, stosuje się ją do leczenia bezpłodności, w chorobach serca, miażdżycy jak również w zaburzeniach mięśniowych. Olej z maku bogaty również w fitosterole czyli związki budową przypominające cholesterol. Dzięki temu podobieństwu fitosterole łączą się z receptorami komórek jelitowych i blokują wchłanianie przez nie cholesterolu. W ten sposób zmniejsza się stężenie cholesterolu we krwi. Spożycie fitosteroli wpływa również na obniżenie poziom złego cholesterolu LDL.

mak
6. Olej konopny zimno tłoczony:  tłoczony na zimno, jest bogatym źródłem kwasów omega-3 6 i 9, które stanowią ok. 75% oleju. Zawiera duże ilości witaminy K i E, oraz witaminę A, witaminy z grupy B, fitosterole, fosfolipidy, chlorofil i składniki mineralne. Obniża ciśnienie krwi, redukuje zły cholesterol i reguluje krzepliwość krwi więc jest doskonałym specyfikiem przeciwzawałowym i przeciw-udarowym. Największym atutem oleju konopnego jest jego silne działanie przeciwnowotworowe oraz wspomagające naturalną odporność organizmu. Wpływa korzystnie na zawartość cholesterolu we krwi oraz usuwanie toksyn z organizmu. Posiada sporą dawkę witaminy K, która odpowiada za prawidłową krzepliwość krwi, zapobiega pękaniu naczynek krwionośnych, przyspiesza gojenie się ran, jak również zapobiega osteoporozie i hamuje rozwój nowotworów. Zawiera naturalnie występujący w nasionach chlorofil, który działa przeciwzapalnie i łagodząco. Aby wykorzystać jego dobroczynne składniki, najlepiej spożywać go na zimno, a więc dodawać go do sałatek czy dressingów. Można nim polewać tosty (najlepiej z razowego pieczywa), polewać nim surowe, pieczone lub gotowane warzywa lub makarony itd.

contend-Hemp-Seed-Oil

8.Olej z ostropestu zimno tłoczony:  to ogromne źródło antyutleniaczy i flawonolignianów (sylimaryna), co czyni go doskonałym, naturalnym lekiem na różne schorzenia. Znany przede wszystkim ze swego dobroczynnego działania na wątrobę. Wspomaga jej regenerację oraz tworzy naturalną barierę przed truciznami, takimi jak: alkohol, leki, pestycydy czy metale ciężkie. Działa żółciotwórczo i zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych. Jest polecany przy wirusowym zapaleniu wątroby, różnego rodzaju uzależnieniach. Wykazano również, że preparaty z ostropestu obniżaj poziom cukru we krwi u diabetyków i normalizują poziom cholesterolu w hipercholesterolemii oraz zapobiegają powstawaniu kamieni nerkowych i chorobom pęcherza moczowegoOlej pozyskiwany z ostropestu ma właściwości przeciwzapalne, stabilizujące, stymulujące rozwój i regenerację komórek wątrobowych. Jest też silnym przeciwutleniaczem, przeciwdziała uszkadzaniu komórek przez wolne rodniki. Owoce ostropestu zawierają 2-4 % mieszaniny flawonolignanów, zwanych sylimaryną.

olej-z-ostropestu

Należy wybierać tylko wartościowe pod względem jakości i walorów smakowych produkty w tym przypadku oleje. Oleje w naszej ofercie tłoczone są na bieżąco w małym Gospodarstwie Zielarskim . Nasiona pochodzące z ekologicznego gospodarstwa tłoczone są na prostej prasie ślimakowej, bez podgrzewania. Uzyskuje się w ten sposób olej zimno tłoczony, który nie jest poddawany procesom oczyszczania czy rafinacji, które powodowałyby obniżenie jego naturalnych właściwości. Dlatego też maksymalny okres spożycia oleju jest dość krótki (3 – 5 miesięcy). Przy produkcji nie są stosowane żadne dodatki. Olej zlewany jest do pojemnika gdzie przez około 24 godziny wytrąca się naturalny osad. Następnie przelewany jest do butelek z ciemnego szła co zabezpiecza przed utratą cennych walorów oleju. Butelki z olejami umieszczane są w schłodzonych i zaciemnionych pomieszczeniach w celu ograniczenia dostępu do światła, które powoduje jełczenie oleju. Aby jak najdłużej zachować świeżość zalecane jest przechowywaniu w ciemnym i chłodnym miejscu.

Zapraszamy na www.herbisarium.pl

logo